Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 19 september 2016

Det nya systemet som byggts upp vid Houston Methodisk Research Institute, kan hjälpa läkare att ge bättre diagnoser vid första besöket – vilket kan leda till färre återbesök och falska resultat.

– Programvaran kan granska miljontals diagram på kort tid, vilket innebär att vi kan avgöra risken för bröstcancer på ett mycket effektivare sätt genom att använda patientens mammogram, säger forskare Stephen Wong.

Idag ger 50 procent av röntgenbilderna i USA falska resultat. Med andra ord, en av två friska kvinnor får felaktig cancerdiagnos. Förutom det visar många mammografier en 3 till 95 procents cancerrisk och dessa patienter blir rekommenderade uppföljningsbiopsier.

Den nya AI-maskinen har alltså utformats för att kraftigt minska den siffran genom att göra en mer exakt diagnos första gången. Detta kommer att leda till minskad oro och onödig stress hos många kvinnor världen över.

– Noggrann granskning av så många diagram skulle praktiskt taget vara omöjligt utan AI”, säger Stephen Wong.

Maskinen har än så länge inte testats i verklig miljö, utan resultaten som analyserades i studien var från befintliga bröstcancerpatienter.

Forskarna har däremot lyckats bevisa maskinens kompetens tillräckligt för att kunna motivera framtida uppföljningsprövningar.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 19 september 2016