Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 2 februari 2017

En ny rapport från den Mexikanska gulfen tyder på att det idag bara finns omkring trettio Kaliforniatumlare kvar i världen. Kaliforniatumlaren är därför världens mest utrotningshotade marina däggdjur.

Tumlare, släkt med delfiner, lever enbart i Californiaviken utanför Mexikos fastland. Där har de räknats genom att lyssna till Kaliforniatumlarens speciella klickande läten. Sedan sommaren 2015 har forskare hört 41 procent färre klick-ljud vilket indikerar att befolkningen minskat med hälften, från 60 tumlare till 30, på bara ett år.

Anledningen att tumlaren är utrotningshotad är att de fastnar i nät som egentligen är ämnade att fånga en helt annan utrotningshotad art.

Det är en Kalifornisk vekfisk som tjuvfiskare vill åt. Fisken har nämligen en blåsa som är otroligt åtråvärd i Asien, framförallt Kina, där den tros behandla artros och olika leversjukdomar. Något som inte har vetenskapligt stöd.

Räddningsarbete tar hjälp av tumlarens vänner

I maj 2015 införde Mexiko ett akut förbud mot nätfiske för att hjälpa Kaliforniatumlaren men den enorma efterfrågan av vekfisk har gjort att kriminella organisationer kontrollerar vekfiskfångsten och användande av nät har inte upphört.

Nu måste forskare istället fånga in de få Kaliforniatumlare som lever kvar för att undvika utrotning. I ett cirkusliknande koncept ska tränade delfiner hjälpa forskare att hitta tumlare vid Mexikos västkust utan att skrämma eller oroa dem. Delfiner och Kaliforniatumlare känner igen och trivs med varandra.

Delfinerna ska tränas att:

  • med ekolod hitta Kaliforniatumlare
  • simma till räddningsbåten och indikera att de hittat tumlare genom att puffa på en planka
  • simma i riktning mot tumlaren och göra hopp över vattenytan för att visa människor på båten var tumlaren befinner sig

Metoden har än så länge testats på andra arter av tumlare under kontrollerade situationer och räddningsarbetet kommer sätta igång i oktober detta år men det är ännu oklart hur Kalifornatumlaren kommer reagera på båtar och människor.

– Vi önskar att vi kunde låta dem leva kvar i havet men just nu finns det inget annat sätt att hindra utrotning, säger Jonas Teilmann vid Aarhus universitet i Danmark, som har hjälpt till att planera hur tumlare ska fångas in och tas om hand, till Science magazine.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 2 februari 2017