Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 9 november 2016
Bild på en halvnöjd Donald Trump.

Hillary Clinton, demokraternas kandidat har erkänt sig besegrad. Hon sa sig vilja fortsätta i Barack Obamas inslagna väg bort från fossila bränslen och med en ambitiös klimatpolitik.

– Ingen vet om planeten bli varmare eller kallare, säger Donald Trump i ett uttalande.

Donald Trump, USA:s näste president visar snarare motsatsen. Han anser själv att klimatförändringarna är en bluff och vill att USA ska bli självförsörjande på fossila bränslen med bland annat ökad kol– och oljeutvinning. Han vill även riva det nya klimatavtalet som signerades i Paris 2015.

Här är fem viktiga frågor som alla påverkar globala klimat– och miljöfrågor.

1. Klimatavtalet

I Paris 2015 enades världens länder – för första gången – om ett globalt klimatavtal, vilket är en stor framgång efter åratal av förhandling.

Trump har otaliga gånger kallat klimatförändringarna för en bluff och vill nu riva avtalet och istället lägga pengarna på sjukdomsbekämpning och ökad matproduktion.

Clinton ville att USA skulle genomföra FN:s klimatavtal och bekräftade genom sin kampanj att hon lovade att arbeta för en politik som innebär mer solkraft. Hon ville även att andelen förnybar el ska fördubblas inom tio år.

2. Keystone XL

Oljeledningen Keystone XL är en omdebatterade utbyggnad som planerades från Kanada hela vägen till Nebraska. Barack Obama var starkt emot detta och använde sin vetorätt för att stoppa projektet.

Clinton är en uttalad motståndare till projektet sen några år tillbaka medan Trump nu lovar att återuppliva Keystone då han anser att projektet kommer skapa tusentals nya jobb.

3. Clean Power Plan (CCP)

CPP är den största åtgärden i president Obamas klimatstrategi för att minska kolkraften. CPP innebär att alla delstater tar fram handlingsplaner för att minska utsläppen från kolkraftverken som står för en fjärdedel av USA:s utsläpp av koldioxid.

Clinton ansåg att CPP var ett stort kliv åt rätt håll för att möta hotet om klimatförändringar. Hon ville därför kombinera CPP med hennes egna Clean Energy Challenge (CEC) för att uppnå två mål.

  • En halv miljard solpaneler ska installeras i slutet av den första mandatperioden.
  • USA ska generera tillräckligt med förnybar energi för att försörja varje hem i Amerika inom 10 år.

Trump däremot har sagt att han kommer avveckla CPP och lovar samtidigt att satsa på kolindustrin. På så vis lovar han även att han kommer återskapa tusentals kolarbetarjobb samt skrota stora delar av Obamas utsläppsregler.

4. Fracking

Fracking är en metod för att utvinna gas ur skiffer på stort djup. Metoden är uttalat miljöförstörande och problemen med grundvattenföroreningar har fått stor uppmärksamhet.

Trump är positiv till fracking och menar att det är en bra metod för att utvinna olja i USA och därmed slippa vara beroende av länder i Mellanöstern.

Medan Clinton är positiv till naturgas och säger att gasen kan spela en viktig roll i omställningen till ren energi samt vara ett bra komplement till väderberoende sol– och vindenergi. Hon var däremot för en ökad reglering av fracking men vill inte tillåta nya projekt.

5. TTIP

TTIP var ett handelsavtal som förhandlades mellan EU och USA med syftet att underlätta handeln mellan EU och USA genom att ta bort olika typer av hinder, som tullar och andra handelsavgifter. TTIP hade även kunnat resultera i ett avtal där central lagstiftning till skydd för hälsa och miljö hade hanterats som handelshinder.

Där har både Clinton och Trump ställt sig som motståndare till avtalet. Clinton ändrade sin positiva inställning till avtalet och bröt med Obamas planer när hon gav besked att hon inte kommer fortsätta arbeta för att realisera TTIP. Trump är av princip emot frihandel eftersom han anser att avtalen inte gynnar USA och leder till förlorade jobb.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 9 november 2016