Dudi Warsito, Editor-in-Chief
Senast uppdaterad 23 maj 2019
Person väger sig på en elektronisk våg

Väg dig varje dag under semestern och behåll vikten.

Semestern är en period då många inte tänker på vad man stoppar i sig. Det är en tid för att njuta och ha kul. Därför är också semestern – och långledigheten – en period då många går upp i vikt.

Väg dig dagligen

En grupp forskare vid University of Georgia i USA har i en ny studie prövat en strategi som ska förhindra att man går upp i vikt under semestern – och lyckats. Lösningen är att väga sig dagligen under sin semester.

Studien pågick från mitten av november 2017 till början av januari 2018 och omfattade 111 vuxna i åldrarna 18 till 65.

Deltagarna vägde sig dagligen och fick en grafisk överblick över eventuella viktförändringar. Vid studiens slut hade de behållit eller gått ner i vikt. Kontrollgruppen som inte vägde sig gick istället upp i vikt.

De som vägde sig fick även instruktioner om att försöka bibehålla sin ursprungsvikt under studieperioden, men inte hur de skulle göra det. Deltagarna fick bestämma själva, till exempel genom träning eller att äta mindre. Gruppen som inte vägde sig fick inga instruktioner.

– De (testgruppen) kanske tränar lite mer om det skett en viktökning. Eller så är de noggrannare med vad de äter. Genom att inte säga hur testgruppen ska försöka behålla sin ursprungsvikt, tillåter vi deltagarna att bestämma själv hur de ska göra. En ”samma-för-alla”-metod fungerar inte, säger Jamie Cooper, en av forskarna till studien, i ett pressmeddelande.

Avvikelser leder till självreglering

Studien stödjer teorin om självreglering, menar Michelle vanDellen, en av forskarna till studien, i ett pressmeddelande.

– Människor är väldigt känsliga för avvikelser eller skillnader mellan sitt nuvarande jag och hur man brukar eller vill vara. Ser de avvikelser brukar det oftast leda till beteendeförändringar. Den aktuella studien om att väga sig dagligen visar detta väldigt tydligt.

Vältränade är inte skyddade

Då semestern och andra långledigheter är perioder många går upp i vikt snabbt, kan det på sikt leda till negativa hälsoeffekter. Tidigare forskning har visat att överviktiga personer går lättare upp i vikt, men att även personer som tränar regelbundet inte är skyddade mot viktuppgången under semestern.

Dudi Warsito
Editor-in-Chief
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 23 maj 2019