Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 12 januari 2017

Forskare tar hjälp av salmonella för att besegra aggressiv hjärntumör.

Gliobastom är en av de mest aggressiva formerna av hjärncancer. Genomsnittlig överlevnad efter diagnos är enbart omkring 15 månader och bara 10 procent av patienter överlever fem år efter diagnos. Glioblastom är speciellt svårbehandlat eftersom tumören ofta inte går att operera ut och mediciner har svårt att ta sig igenom barriären mellan blodsystemet och hjärnan.

Tidigare studier har antytt att bakterier i kroppen kan trigga immunsystemet att upptäcka och attackera tumörer. Därför ville forskare i USA testa om genetiskt manipulerade bakterier kan användas för att attackera och bekämpa tumörer i råttor.

Salmonella – en oväntad bundsförvant

I studien använde forskarna salmonellabakterier som manipulerats så att de saknar ett enzym för att producera en livsviktig byggsten som heter purin. Det gör att bakterien måste söka sig till andra celler som kan bidra med purin för att de ska överleva. Tumörer är en rik källa till puriner så dit flockas salmonellabakterierna.

Dessutom är bakterierna manipulerade så att de skickar självmordssignaler till celler i områden med lite syre. Låg syrehalt är typiskt för miljön runt tumörceller. Därmed kan de manipulerade salmonellabakterierna både söka upp tumörceller och döda dem.

100 dagar för råttor – tio år för människor

Resultaten visar att behandlingen fungerar i 20 procent av råttor. Bland dem försvann glioblastomtumören helt och råttornas överlevnad ökade med 100 dagar. Det motsvarar ungefär tio år för en människa.

Bland de resterande 80 procent av råttorna ökade inte överlevnaden men alla råttor visade tecken på förbättring när behandlingen inleddes. Forskarna bakom studien tror att behandlingen misslyckades för att bakterierna inte kom åt tumören ordentligt eller att tumören var ännu mer aggressiv än bakterierna och växte i snabbare takt än bakterierna kunde ta död på den.

”Fenomenalt och mycket uppmuntrande”

Det finns en möjlighet att med intensiv övervakning under behandlingen kunna identifiera vilka tumörer som behöver starkare behandling och sätta in det allt eftersom. Oavsett menar forskarna att en förbättring i överlevnad, om än bara för tjugo procent av tumörer, är fenomenalt och mycket uppmuntrande.

– Eftersom glioblastom är så svårbehandlat är alla förbättringar i överlevnad ett viktigt framsteg, säger Jonathan Lyon, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 12 januari 2017