Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 9 maj 2017
Ett par som kysser varandra.

Undersökningen bygger på svar från 7 755 ungdomar i Sverige. Foto: Shutterstock.

I en ny undersökning framtagen av Folkhälsomyndigheten visar siffrorna att hälften av ungdomarna i Sverige som är mellan 16–29 år är nöjda med sitt sexliv.

Killar har däremot generellt har mindre kontakt med ungdomsmottagningar och sämre tillgång till kunskap och vägledning än tjejer.

– Fler killar behöver känna till hur de kan testa sig för sexuellt överförda infektioner. De behöver också bättre tillgång till vägledande samtal om relationer, sexualitetsfrågor och hälsa. På så sätt kan jämställdheten öka och det preventiva arbetet förbättras, säger enhetschef Louise Manheimer i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Här finns det mycket att göra inom hälso– och sjukvård, ungdomsmottagningar, skolan och elevhälsan.

20 % har varit med om diskriminering

I enkäten uppger en femtedel av ungdomarna att de blivit diskriminerade eller kränkta någon gång under det senaste året.

40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja och 6 procent av fysiskt våld.

Ett par som kramar om varandra.

14 procent definierar sin sexuella identitet utanför heteronormen. Foto: Shutterstock

Förutom att tjejer oftare upplever kränkningar, diskriminering och våld än killar, är en annan utsatt grupp de personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön.

– De senare utgör bara en procent av de svarande men är överrepresenterade på många plan. De mår sämre psykiskt, har färre nära relationer, är oftare våldsutsatta och upplever mer diskriminering, säger Louise Mannheimer i pressmeddelandet.

Undervisning om jämställdhet efterfrågas

Inte ens hälften av ungdomarna i undersökningen anser att skolans sex– och samlevnadsundervisningar har gett dem tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa.

De anser att skolan är bra på att informerar om hur en blir gravid, kondomanvändning och kunskap om kroppen. Men missar att belysa frågor om genus, relationer och jämställdhet, hiv samt normer och HIV-perspektiv.

Enkäten avslöjar även att:

  • Medelåldern för sexuell debut med en partner är16 år. Tjejerna är något tidigare än killarna.
  • Det vanligaste skyddet vid det senaste samlaget var hormonell preventivmetod, 50 procent, följt av kondom under hela samlaget, 25 procent.
  • 11 procent hade haft klamydia, den vanligaste sexuellt överförda infektionen bland unga.
  • 16 procent hade erfarenhet av att de själva eller deras partner genomgått en abort
  • 70 procent hämtade information om sexualitet, preventivmedel och könssjukdomar från internet. 52 procent av tjejerna och 36 procent av killarna tog del av informationen via kvalitetssäkrade sidor från hälso- och sjukvården.
  • 40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja. Bland tjejer var andelen 54 procent, bland killar 27, och bland dem som inte vill kategorisera sig utifrån kön 53 procent.
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 9 maj 2017