Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 2 januari 2017

Testet är enkelt att göra hemma och kan förutspå livslängd för personer över 50 år. (Illustration från Roen Kelly/Discover Magazine.)

Testet går helt enkelt ut på att sätta sig ner på golvet från en stående position och sedan ställa sig upp igen. Det låter busenkelt men visar sig vara en bra indikator på muskelstyrka och flexibilitet bland äldre, och till och med kunna förutspå hur länge du kommer att leva.

En brasiliansk läkare utformade testet som ett hjälpmedel för att förklara för sina äldre patienter hur viktigt det är att fortfarande hålla sig fysiskt aktiv på ålderns höst. Han visste att testet inte fick vara för komplicerat eller behöva några verktyg eller träningsapparater. Istället skulle alla patienter kunna utföra testet själva i vardagsrummet.

Test och poängsättning

Testet går till så här:

  1. Stå upp med benen i kors.
  2. Sätt dig ner som att du ska sitta på huk och sedan med rumpan i marken.
  3. Ställ dig upp igen till samma stående position med benen i kors.

Testet poängsätts med max tio poäng, fem poäng om du klarar att sätta dig ner, och fem poäng för att stå.

Sedan dras ett poäng av för varje gång du använder händer eller fötter som hjälp. Till exempel sätta en hand i marken eller på knät för att ställa sig upp.

Kan förutspå livslängd

I en studie med över 2000 deltagare i åldern 51 till 80 visade sig testresultaten kunna förutspå livstid. De som fick mindre än åtta poäng hade dubbelt så hög risk att dö inom sex år. De som fick tre eller färre poäng hade hela fem gånger högre risk att dö inom sex år.

Forskare bakom studien hoppas att testet kan vara en väckarklocka för äldre människor. Ännu är testet inte utvärderat på människor under 50 år så det går inte att göra en koppling till livslängd men forskare understryker att om yngre personer har svårt att utföra testet borde det även för dem ringa varningsklockor.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 2 januari 2017