Johanna Holmgren
Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 17 augusti 2016

Moln spelar en central roll för klimatets framtida förutsättningar runtom i världen. Tunna moln, som är mer förekommande i tropikerna, har en väsentlig kyleffekt på klimatet.

– Rymdburna lidarinstrument, vilket vi har använt oss av i studien, ger detaljerad information om den vertikala fördelningen av moln och kan bidra till att fylla det här kunskapsgapet, säger Quentin Bourgeois, postdoktor på Meteorologiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning vis Stockholms universitet.

Idag täcker olika sorters moln 70 procent av jordens yta. Moln som i det här fallet kallas låga vattenmoln kyler jordytan medan höga ismoln värmer klimatet.

Forskarna i denna studie vill nu se att fler klimatforskare anstränger sig för att få med molnens effekter i klimatmodeller, någonting som inte förekommer idag. Enligt dem kommer det då bli enklare att förutsäga framtidens klimat.

Johanna Holmgren
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 17 augusti 2016