Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 6 mars 2017

En amerikansk studie bekräftar att det finns en tydlig koppling mellan användandet av sociala medier och känslan av att känna sig ensam.

I studien fick 1800 unga vuxna mellan åldrarna 19 till 32 år fylla i ett formulär innehållande frågor om deras sociala medier-användande och psykiska välmående.

Resultaten visar att de som använde sociala medier mer än två timmar om dagen hade dubbelt så hög risk att känna sig socialt isolerade, jämfört med personer som använde, bland annat Facebook eller Instagram, mindre än en halvtimma per dag. 

Däremot kunde inte studien avslöja om resultatet beror på att mycket surfande på sociala medier skapar en känsla av ensamhet, eller om det är ensamheten som bidra till att man surfar mycket.

Det ena behöver inte utesluta det andra

Elza Dunkels, docent vid Umeå universitet studerar själv ungas internetvanor och meddelar till Vetenskapsradion att man bör vara försiktig när man tolkar sådana här studier, då sociala medier även kan vara en tillgång för de som känner sig ensamma.

– Den som upplever sig socialt isolerad kan ibland hitta vänner och stöd på internet. Men det kan också fungera så att umgänget på nätet lindrar symptomen så att personen inte söker vård, trots ett stort utanförskap och upplevd social isolering. Och då blir det ju inte bra i längden, säger Elza Dunkels till Vetenskapsradion.

En solskenshistoria

Jasmine Ärnström är en av de som dragit nytta av sociala medier vid behov av fler vänner i sitt liv.  Det genom att publicera en vänförfrågan på

Jasmine Ärnström.

facebook-gruppen ”Heja Livet” där hon förklarade att hon kände sig ensam som nyinflyttad i Stockholm.

Inlägget fick stor spridning och Jasmine Ärnström lyckades kamma hem svar från hundratals unga tjejer som gärna träffade henne för en fika eller ett glas vin.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 6 mars 2017