Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 10 mars 2017

– Vi fann att småbarn som inte får sova tillräckligt under förskola eller tidig skolålder, har en högre risk att utveckla kognitiva, beteendeproblem när de blivit sju år gamla, säger Elsie Taveras, chef vid MassGeneral Hospital for Children och fortsätter:

– Sambandet kvarstod även efter justering av flera olika faktorer som kan påverka kopplingen.

Information som använts i denna studie kommer från mödrar som ställt upp på personliga intervjuer när deras barn varit 6 månader samt 3 och 7 år gamla.

Grundläggande faktorer till sömnbrist

Resultaten visade tydligt att barn som lever i hem med lägre hushållsinkomst och där mödrarna hade lägre utbildningsnivå, var mer benägna att sova mindre än nio timmar i åldrarna 5 – 7.

Andra faktorer som förknippades med otillräcklig sömn var även mer tv-tittande, ett högre kroppsmasseindex och att barnet hade ett afroamerikanskt ursprung.

Andra rapporter från både mödrar och lärare som undersökt kopplingen mellan sömnbrist och kognitiva beteendestörningar, visar också att sömnbrist som bebis, 6 månader – 2 år, kan påverka barnen när de kommer längre upp i åldrarna.

Elsie Taveras konstaterar att det är viktigt att forska kring de långsiktiga effekterna av dålig sömn, ändå upp i tonåren. Forskning som redan pågår under namnet Project Viva. Läs mer om det här.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 10 mars 2017