Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 17 november 2017
Kvinna ligger på en säng.

Sömnbrist kan påverka tarmfloran

Förändringar i tarmfloran har kopplats samman med tillstånd såsom fetma och typ 2-diabetes. Sådana tillstånd har också varit associerade med kronisk sömnbrist ,men man har tidigare inte känt till om brist på sömn kan påverka tarmfloran.

I den svenska studien från Uppsala universitet undersöktes nio friska testpatienter både före och efter två nätters måttlig sömnbrist, jämfört med före och efter två nätter med bra sömn. Målet var att undersöka huruvida sömnbristen förändrade tarmfloran hos dessa normalviktiga individer.

– I mer riktade analyser fann vi vissa förändringar i tarmfloran. Dessa liknar de som man i vissa andra studier har sett då man har jämfört exempelvis personer som lider av fetma med normalviktiga personer, säger Jonathan Cerdernaes läkare vid Uppsala universitet.

Christian Benedict, docent och sömnexpert vid Uppsala universitet tillägger att efter tillståndet med sömnbrist fann de att deltagarna hade en försämring på cirka 20 procent vad gällde deras förmåga att svara på hormonet insulin.

Insulin är ett hormon som utsöndras av bukspottkörteln och krävs för att sänka blodsockernivån.

– Denna försämrade insulinkänslighet var emellertid i vår studie inte kopplad till hur tarmfloran såg ut efter sömnbrist. Detta tyder på att förändringar i tarmfloran åtminstone inte i det korta loppet behöver utgöra en mekanism som bidrar till hur en eller flera nätter med förkortad sömn kan försämra insulinkänsligheten hos människor, säger Christian Benedict.

Resultaten visade sammanfattningsvis att sömn har en väsentlig roll för gott välmående, även hos magen, men det behövs fler studier som kan undersöka hur sömnbrist påverkar tarmflorans förändringar och mångfald.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 25 oktober 2016, senast uppdaterad 17 november 2017