Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 26 oktober 2016
Spruta med klar vätska.

Det finns vetenskapligt stöd för att sprututbytesverksamhet minskar spridning av hiv.

På ”Sprutbytet” kan använda sprutor byts ut mot nya, sterila. Mottagningen kommer öppna på Märstagatan, i samma hus som husläkarmottagningen för hemlösa.

Enligt den statliga Missbruksutredningen från 2011 finns det vetenskapligt stöd för att sprututbytesverksamhet leder till minskad spridning av hiv. Det kan också vara en motivation till frivillig behandling av drogberoende för missbrukare.

– Verksamheten ska ha en dörr öppen mot vård och behandling och motivera patienterna till drogfrihet. Det kommer att finna till exempel hälsorådgivning av läkare, motiverande samtal och möjligheter att få vaccinationer och testa sig, säger Malena Ranch, ordförande för vårdstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Sprututbyte i Sverige

Sprututbytesverksamhet har pågått i Sverige sedan 1980-talet i Lund. Sedan 2006 kan varje enskilt landsting ansöka om att driva sprututbytesmottagning hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Men det krävs överenskommelse mellan landstinget och den berörda kommunen vilket har lett till att relativt få verksamheter finns upprättade i Sverige idag.

Därför har regeringen i september detta år lagt fram en proposition om lagändring som ska se till att landstingen ensamma blir ansvariga för sprututbytesverksamhet.

– Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd och med förslagen i propositionen kan det bli tillgängligt för fler och i hela landet, sade då sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 26 oktober 2016