Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 31 oktober 2017
Skål med en stark gryta

Studien inkluderar 606 personer som berättat om sina matvanor och preferenser för till exempel salt eller stark mat och kopplas till skillnader i blodtryck. Forskare har även använt hjärnundersökningar för att förstå hur olika matpreferenser signaleras i hjärnan.

Resultaten visar att de studiedeltagare som tycker mest om stark mat har lägre systoliskt (det övre värdet i mått av blodtryck) och diastoliskt (det undre värdet) blodtryck än de som tycker minst om stark mat.

De som tycker mest om stark mat verkar även konsumera mindre salt mat än de som inte gillar kryddstark kost.

Efter att ha undersökt hjärnbilder av studiedeltagarna märkte forskare också att de regioner i hjärnan som reagerar på salt och stark mat delvis överlappar. Stark mat ökar dessutom hjärnaktiviteten i det område som normalt aktiveras av salt. Forskare bakom studien tror resultaten innebär att personer som äter mycket stark mat blir mer känsliga för salt smak och därmed äter mindre av det.

Studien är utförd i Kina och behöver upprepas för att bekräfta om resultaten kan generaliseras till större befolkningsgrupper men eftersom salt, framförallt natrium i salt, är kopplat till högt blodtryck, som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtattack, kan stark mat ha en oväntad positiv hälsoeffekt.

– Om du tillsätter lite extra krydda i din matlagning kan du laga mat som smakar bra utan att använda så mycket salt. Ja, vana och preferens spelar roll när det gäller stark mat, men även en liten gradvis ökning av starka kryddor i din mat kan ha en hälsofördel, säger Zhiming Zhu, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 31 oktober 2017