Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 12 februari 2017

Forskarna bakom studien har följt en grupp människor under lång tid för att se hur risken att utveckla olika typer av sjukdomar skiljer sig åt beroende på vilja levnadsvanor man har.

Så vet du om du ligger i riskzonen

Forskare från Umeå universitet, Lunds universitet och Karolinska institutet kunde med hjälp av dessa underlag se att personer som rapporterat att de snusar sju dosor i veckan eller mer, löpte hela 70 procent större risk att drabbas av typ 2-diabetes.

För de personer som snusade fem till sex dosor i veckan ökade risken med 40 procent. Om man enbart snusar tre till fyra dosor i veckan verkar det inte ge en ökad risk, det skriver SVT Nyheter.

Enbart män undersöktes

Av de 54 000 snusande män som undersöktes var det 2 400 som drabbats av sjukdomen. Mer forskning krävs alltså för att ta reda på hur riskökningen för kvinnor ser ut.

En snusare utsätts för ungefär lika mycket nikotin som en rökare. Vi vet sen tidigare att nikotinet kan försämra insulinkänsligheten och om den försämras för mycket kan en som brukar nikotin alltså drabbas av typ 2-diabetes.

Studien visar även att det är män från Västerbotten som snusar mest. Det är dessutom underlaget för män i den här regionen som är störst. Trots detta pekar siffrorna från varje region år samma håll.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 6 februari 2017, senast uppdaterad 12 februari 2017