Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 12 maj 2016
Preventivmedel

Kondomer och p-piller är exempel på preventivmedel.

Rapporten visade att två av tre ungdomar i världen bor i länder där HIV/AIDS, depression och fetma är stora hot mot hälsan men även arbetslöshet, våld och risk för radikalisering påverkar välmående.

Bland ungdomar 10-24 år gamla är det oskyddat sex som är den snabbast ökande hälsofaran. Det beror främst på att ungdomen är sedd som den friskaste perioden i livet och därför har forskning och vård fått förhållandevis lite investering för den målgruppen. Dessutom är lagar i många länder fortfarande orättvisa och irrationella. I vissa länder kan till exempel gifta kvinnor få tillgång till preventivmedel men inte ogifta kvinnor.

Historiskt sett är dagens ungdomar den största generationen någonsin och kommer behöva större investeringar speciellt i skolan för utbilda om sjukdomar och vilka skydd som finns.

Kommissionens andra viktiga resultat:

  • De två största orsakerna till försämrad hälsa bland män och kvinnor i världen var psykisk ohälsa och trafikolyckor.
  • Depression var den ledande orsaken till ohälsa år 2013 och drabbade då 10% av ungdomar 10-24 år gamla.
  • Alkohol var världens ledande riskfaktor för ohälsa bland 20-24 åringar.
Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 12 maj 2016