Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 22 mars 2017

Foto: Pixabay

För kvinnor som bestämmer sig för att skaffa barn längre fram i livet är hälsorisker under graviditet och förlossning samt sjunkande fertilitet med åldern vanliga problem.

– Men när man uppskattar konsekvenserna av den stigande moderns ålder, är det även viktigt att beakta både de fysiska och psykiska fördelarna och nackdelarna, berättar professor Dion Sommer från Aarhus BSS, som är en av forskarna bakom studien.

Tidigare forskning har visat att en högre ålder hos mamman är associerat med ett ökat psykiskt välbefinnande under graviditeten och även under de första dagarna efter det att barnet är fött. Medan den nya studien visar att fördelarna för äldre mammor och deras barn sträcker sig ända fram till när barnet börjar gå i skolan, cirka 15 års ålder.

Hur påverkar äldre mammor barnets uppfostran?

Äldre mödrar löper större risk att drabbas av komplikationer under graviditet och förlossning än yngre mödrar. De löper även större risk att få missfall, tidig förlossning alternativt ett barn med missbildningar.

Foto: Pexels

Å andra sidan, visar denna studie att äldre kvinnor trivs bättre under den första delen av moderskapet. De oroar sig mindre under graviditeten, är mer positiva till att bli föräldrar och har i största allmänhet en mer positiv attityd gentemot sitt barn.

Stabila relationer

Anledningen till att äldre mödrar har mer stabila relationer, handlar främst om att de är mer utbildade och har fått bättre tillgång till materiella resurser enligt studien.

– Vi vet att människor blir mer mentalt stabila med åldern, är mer toleranta mot andra människor och trivs emotionellt sätt bättre. De är därför psykisk mognad kan förklara varför äldre mödrar inte skäller eller använder fysiskt våld lika ofta, säger Dion Sommer och fortsätter:

– Denna typ av föräldraskap kan därmed bidra till en positiv psykosocial miljö som påverkar barnets uppväxt.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 22 mars 2017