Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 16 juni 2017

Enligt forskare från Norge utsätts snusare för större fara än vad vetenskapen tidigare trott. När man snusar slipper man den farliga röken och de giftiga ämnen som dras ner i lungorna, absolut.

Men man kommer inte ifrån det faktum att snus försämrar blodkärlens funktion. Ännu farligare är det om du som snusar lever ett stillasittande liv.

– Snus är betydligt skadligare för blodkärlen än vad man hittills trott, säger Eli-Anne Skaug, läkare och forskare vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) till norska TV2.

I den aktuella studien undersökte forskarna endotelfunktionen hos cirka 1600 friska män. Endotelet är väsentligt för blodkärlens förmåga att fungera som de ska, exempelvis genom att reglera blodtrycket.

Portionssnus.

Snus är starkt beroendeframkallande, kan skada växande foster, ökar risken för diabetes och har negativa effekter på hjärt-kärlsystemet.

Resultaten visade att endotelfunktionen hos de snusare som ingick i studien var i samma nivå som de som rökte och betydligt sämre än de som varken rökte eller snusade. Detta var framför allt tydligt om snusaren inte levde ett aktivt liv utan hade, bland annat, ett stillasittande jobb.

Det man vet sen tidigare är att en försämrad funktion hos blodkärlen ökar risken för framtida hjärt-kärlsjukdomar.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 12 september 2016, senast uppdaterad 16 juni 2017