Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 maj 2017

I en studie publicerad i tidskriften Applied Physiology, Nutrition och Metabolism tittade forskare på effekten av kombinerad kondition– och styrketräning på morgonen och kvällen.

Deltagarna var 42 unga män som slumpmässigt delades in i två grupper. En grupp tränade på morgonen i 24 veckor, medan den andra gruppen tränade på kvällen i 24 veckor. Dessa två grupper delades sedan in i ytterligare två grupper: En grupp som började med styrketräning och avslutade med konditionsträning, och en grupp som började med kondition och avslutade med styrka.

Deltagarna utförde samma övningar, vilket var benpress och cykling.

Kvällsträning gav mer muskelmassa

I veckorna 13–24 ökade muskelmassan snabbare och mer effektivt bland de grupper som tränade på kvällen än de som tränade på morgonen. Resultaten visade även att det var mer fördelaktigt att börja med kondition och avsluta med styrka.

Författarna drar därför slutsatsen att kvällsmotion kan ge större ökning i muskelmassa och att kondition innan styrka kan vara till stor nytta för att bättra på uthålligheten. Dessa skillnader upptäcktes efter att studien pågått i tolv veckor.

Kontinuitet är viktigast

Forskarna vill påminna om att regelbunden träning ändå är allra viktigast för att öka både muskelmassa och uthållighet. Så om du ogillar att träna intensivt på kvällen, men älskar att träna på morgonen, kommer förmodligen ditt känsloregister att öka motivationen och då även träningsresultatet.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 3 maj 2017