Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 13 september 2016
Blodtrycksmätare på överarmen och ett genchip för att analysera prover.

Utöver genetiska riskfaktorer kan miljöfaktorer som rökning, fysisk inaktivitet och dålig kost kan påverka risken för högt blodtryck.

I studien upptäcktes bland annat 17 nya regioner i vår arvsmassa som var kopplade till reglering av blodtryck. Dessutom upptäcktes i befolkningen ovanliga mutationer i tre gener som hade stark påverkan på blodtryck.

Enormt internationellt samarbete

Över tvåhundra forskare i femton länder har samarbetat för att analysera blodprov från 342 000 människor i Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, USA, Pakistan och Bangladesh. Med hjälp av dator-chip-liknande teknik har gener hos alla dessa deltagare undersökts för att hitta en koppling till högt blodtryck. Vissa av deltagarna var friska och jämfördes med patienter som hade till exempel diabetes eller hjärtsjukdom och högt blodtryck.

Upptäckterna innebär att vi fått nya måltavlor för potentiella läkemedelsbehandlingar

Teorin har tidigare varit att miljöfaktorer som rökning, fysisk aktivitet och kost påverkar risken för högt blodtryck till ungefär 50%, resten kan förklaras av ett flertal genetiska riskfaktorer. Men eftersom flera gener spelar in har det varit svårt att identifiera exakt vilka de är.

Genchip för att testa prover.

Med hjälp av dator-chip-liknande teknik har gener hos alla deltagare undersökts för att hitta en koppling till högt blodtryck.

Flera av de områden i arvsmassan som nu kopplas till högt blodtryck påverkar inte saltbalans eller njurarna som tidigare har varit i fokus för blodtrycksforskning. Snarare pekar resultaten på de celler som kantar blodkärl i kroppen. De cellerna kan kontrollera hur sammandragna blodkärlen är och därmed öka blodtryck. Hormonet adrenalin som kan öka hjärtrytm och blodtryck verkar också vara involverat.

Svenska forskare medverkar

Forskare från Umeå universitet har också deltagit i samarbetet. Paul Frank, gästforskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin som lett studien i Umeå säger i ett pressmeddelande att ”upptäckterna innebär att vi fått nya måltavlor för potentiella läkemedelsbehandlingar, vilket naturligtvis är av stort intresse för läkemedelsindustrin”.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 13 september 2016