Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 5 april 2017

Forskare Mark Peterson, har tillsammans med sitt team undersökt muskelstyrka som en mätare för metabola sjukdomar och fysiska funktionshinder.

– Förekomsten av kroniska sjukdomar är störst i USA och Kina, och det finns ett stort behov av att identifiera medelåldern för funktionshinder och diabetes i båda populationerna, säger Mark Peterson.

En stark koppling

Den största upptäckten som forskarna fann i studien var att låg till normal greppstyrka hade ett kraftigt samband med både metabola sjukdomar och fysiska funktionshinder i både vuxna män och kvinnor.

– Vi hoppas att dessa resultat visar hur viktig ett enkelt greppstyrketest kan vara i klinisk miljö. Det är ett enkelt sätt att undersöka och identifiera personer som löper tidig risk för dessa hälsoproblem.

För varje 0,05 minskning i normaliserad greppstyrka i amerikanska respektive kinesiska vuxna fanns:

  • 49 procent och 17 procent ökad risk för diabetes.
  • 46 procent och 11 procent ökad risk för hyperglykemi.
  • 22 procent och 11 procent ökad risk för högt kolesterol.
  • 19 procent och 10 procent ökad risk för hypertoni.
  • 36 och 11 procent ökad risk för invaliditet.

Cirka tio procent av alla vuxna kineser lever med diabetes och nästan hälften av alla vuxna är i förstadiet av diabetes. Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)

Andra höjdpunkter från studien

  1. Förekomsten av fysiska funktionshinder var högre bland äldre vuxna (65 år och äldre) jämfört med medelålderns vuxna (50 år till 54 år) i båda populationerna.
  2. Bland amerikanarna var fysiskt handikapp, fetma och bukfetma vanligare och risken att drabbas av diabetes var högre med stigande ålder hos amerikanska män.
  3. I kinesiska vuxna var risken att drabbas av diabetes högre bland kvinnor än män, oavsett ålder.
  4. Normaliserad greppstyrka var högre hos kinesiska män och kvinnor än amerikanska män och kvinna i båda ålderskategorierna.
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 5 april 2017