Bilder från Nature Communications (doi:10.1038/ncomms14726).

För första gången har synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund använts för att ta mycket skarpa bilder av Alzheimer sjukdom i hjärnor på möss.

– Ingen har någonsin använt denna metod för att titta på Alzheimers sjukdom. Bilderna berättar att utvecklingen är långsammare än vi trodde och att det finns steg i utvecklingen av Alzheimers sjukdom som vi vet lite om, säger Gunnar Gouras, huvudansvarig för forskningsstudien, i ett pressmeddelande.

Nya bilder går emot accepterad ”sanning” om Alzheimer

Det har varit ett accepterat faktum inom Alzheimer-forskning att de plack i hjärnan, som karakteriserar sjukdomen och orsakar demens, bryter ut snabbt och i början av sjukdomsförloppet. Placken kallas därför även för ”popcorn plack”.

De senaste bilderna visar dock att proteinet beta-amyloid, som klumpar sig i nervceller och bildar placken, beter sig onormalt långt innan placken uppstår.

Med ytterligare studier visar forskarna att proteinet beta-amyloid, uppbyggt av fyra delar, börjar brytas isär under ett tidigt skede av sjukdomen och kan vara anledningen till att de sedan blir klistriga, klumpar sig och bildar plack i hjärnan.

Nya behandlingsmöjligheter på horisonten

Målet med läkemedel som idag utvecklas för att behandla Alzheimer är främst att ”städa bort” dessa beta-amyloid plack. Men med de nya resultaten tror forskare på ett annat tillvägagångssätt. Att stabilisera beta-amyloid-proteinet vid ett tidigt skede så det inte splittras och resulterar i plack.

Nu arbetar forskarna vidare med att kartlägga proteinets beteende under hela sjukdomsförloppet med hopp om att även avslöja vad som triggar sjukdomen från allra första början.