Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 13 mars 2017

Bilder från Nature Communications (doi:10.1038/ncomms14726).

För första gången har synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund använts för att ta mycket skarpa bilder av Alzheimer sjukdom i hjärnor på möss.

– Ingen har någonsin använt denna metod för att titta på Alzheimers sjukdom. Bilderna berättar att utvecklingen är långsammare än vi trodde och att det finns steg i utvecklingen av Alzheimers sjukdom som vi vet lite om, säger Gunnar Gouras, huvudansvarig för forskningsstudien, i ett pressmeddelande.

Nya bilder går emot accepterad ”sanning” om Alzheimer

Det har varit ett accepterat faktum inom Alzheimer-forskning att de plack i hjärnan, som karakteriserar sjukdomen och orsakar demens, bryter ut snabbt och i början av sjukdomsförloppet. Placken kallas därför även för ”popcorn plack”.

De senaste bilderna visar dock att proteinet beta-amyloid, som klumpar sig i nervceller och bildar placken, beter sig onormalt långt innan placken uppstår.

Med ytterligare studier visar forskarna att proteinet beta-amyloid, uppbyggt av fyra delar, börjar brytas isär under ett tidigt skede av sjukdomen och kan vara anledningen till att de sedan blir klistriga, klumpar sig och bildar plack i hjärnan.

Nya behandlingsmöjligheter på horisonten

Målet med läkemedel som idag utvecklas för att behandla Alzheimer är främst att ”städa bort” dessa beta-amyloid plack. Men med de nya resultaten tror forskare på ett annat tillvägagångssätt. Att stabilisera beta-amyloid-proteinet vid ett tidigt skede så det inte splittras och resulterar i plack.

Nu arbetar forskarna vidare med att kartlägga proteinets beteende under hela sjukdomsförloppet med hopp om att även avslöja vad som triggar sjukdomen från allra första början.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 13 mars 2017