Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 12 december 2017
Jästpaket på ett bord

Idag utvecklas allt fler läkemedel i form av proteiner som liknar kroppens egna. Till exempel i form av vaccin eller immunterapi mot cancer. Stora förhoppningar ligger på dessa läkemedel men utan effektiva sätt att producera dem blir de väldigt dyra.

Jäst används redan för tillverkning av vissa proteinläkemedel som insulin och HPV-vaccin men de är relativt enkla molekyler. Andra proteiner har visat sig svårare för jästceller att tillverka. Därför används istället celler från en särskild typ av hamster för att tillverka mer komplexa läkemedel, men till ett betydligt högre pris.

Svenska forskare från Chalmers tekniska högskola presenterar nu en omfattande kartläggning av jästcellers metabolism som innebär ett genombrott för användandet av jäst som medicinfabrik.

– Vi har studerat ämnesomsättningen hos en jäst som vi sedan tidigare vet är en bra proteinproducent. Och vi fann mekanismerna som kan användas för att göra processen mer effektiv. Nästa steg är att bevisa att vi faktiskt kan producera antikroppar i så stor omfattning att kostnaderna minskar, säger Jens Nielsen, som lett forskningsarbetet, i ett pressmeddelande.

Forskare bakom studien uppskattar att jäst kan producera läkemedel till endast 10 procent av kostnaden för tillverkning idag. Medicinerna kan sedan användas mot allt ifrån cancer och Alzheimer till diabetes och MS.

I och med detta genombrott hänger tidsplanen inte längre på jästen utan läkemedelsutvecklingen. Forskare bakom studien tror att jästen kan komma att användas för läkemedelsproduktion inom fem år.

Forskningsresultaten är publicerade i den anrika tidskriften Nature Communications.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 12 december 2017