Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 28 mars 2017

Mängden växthusgaser tas upp av skogen ökar år efter år. 2014 tog skogen upp omkring 10 procent av de totalt utsläppen av växthusgaser, jämfört med 1990 då siffran var mindre än 7 procent.

Jämfört med hur mycket växthusgaser som absorberas av skogen inom respektive land och dess utsläpp ligger Sverige p en stark förstaplats inom EU.

Sveriges upptag av växthusgaser beräknas ligga på hela 80 procent. På en andraplats kommer Litauen med 50 procent följt av Finland 45 procent.

Skogar står för omkring 40 procent av EU:s totala landyta, där den största andelen finns i Finland, Sverige, Slovenien och Estland.

Skogen är en viktig källa till förnybar energi och spelar en stor roll i att avlägsna växthusgaser från atmosfären.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 28 mars 2017