Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 30 juni 2016

Genom att undersöka omfattningen av magsjukan har forskare analyserat tjugo svenska städers relation till vilken teknik de använder på deras kommunala dricksvattenverk.

– Både städer med grundvattenverk och ytvattenverk har inkluderats i studien och vi ser en mindre omfattning av magsjuka i städer med dricksvattenverk där man använt en beredningsteknik med hög förmåga att avskilja och döda mikroorganismer, säger Andreas Tornevi, forskare vid Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, och huvudförfattare av artikeln.

magsjuka-dricksvatten

Tack vare avlyssning av telefonsamtal till 1177 Vårdguiden som handlar om magsjukesymptom har forskare lyckats analysera sina slutsatser.

I Skellefteå 2011 syntes en märkbar ökning av telefonsamtal till Vårdguiden långt innan det blev känt att det kommunala dricksvattnet innehöll parasiter. Avlyssningen har därför visat sig vara en bra metod för att studera magsjuka.

Den nya studien är unik i världen med att jämföra nivåer av magsjuka mellan olika städer med olika dricksvattenrening, där man även kan justera exempelvis populationsstorlek, klimat och åldersfördelning.

Viktigt att påpeka i denna studie är att dricksvattenverk som installerat den senaste reningstekniken som inkluderar UV-ljus inte ingått i denna studie.

För att få svar på hur man behandlar magsjuka på bästa sätt. Klicka här.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 30 juni 2016