Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 3 april 2017

Socialstyrelsen har släppt sin lägesrapport för hälso- och sjukvården som sammanfattar dagens situation och framtidens utveckling inom hälso- och sjukvård men även tandvård.

Goda nyheter om Sveriges hälsa

Rapporten visar att medellivslängden i Sverige ökar tack vare förbättrad hälsa och minskad dödlighet i stora folksjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och diabetes.

Dessutom brukar vi tobak och alkohol i allt mindre utsträckning i utbyte mot ett hälsosammare liv med mer motion.

Ännu ett positivt resultat är den minskade användningen av antibiotika de senaste åren. Under 2015 märktes en snabb ökning av antibiotikaresistenta bakterier men den trenden har planat ut i 2016.

Sist men inte minst har svenskars tandhälsa förbättrats. Fler unga vuxna är kariesfria och äldre personer behåller sina tänder intakta längre än tidigare.

Psykisk ohälsa ökar fortfarande

Det finns dock plats för förbättring och utveckling på andra fronter. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar fortfarande och kvinnor i Sverige är speciellt utsatta.

Stress, sömnbesvär, trötthet och ångest drabbar betydligt fler kvinnor än män och uthämtning av antidepressiva läkemedel är dubbelt så högt bland kvinnor.

– Möjligheten att ge psykologisk behandling har inte utvecklats i samma takt, särskilt inom primärvården ser vi att behoven är större än tillgången. Vår förhoppning är också att Socialstyrelsens uppdaterade beslutsstöd med rekommendationer till sjukskrivande läkare leder till bättre återhämtning och snabbare återgång i arbete vid psykisk ohälsa, säger Sara Dahlin, utredare på Socialstyrelsens avdelning för utvärdering och analys, i ett pressmeddelande.

Även om klagomål på vården ökat de senaste åren enligt Socialstyrelsens statistik säger 79 procent av befolkningen att de är nöjda med tillgången till hälso- och sjukvård.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 3 april 2017