Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 13 oktober 2016

Nu har Sverige uppnått det så kallade 90-90-90-målet, som innebär att minst 90 procent av dem som lever med hiv känner till sin hivstatus, att minst 90 procent av dem får effektiv medicinsk behandling och att minst 90 procent av dessa uppnår radialt minskade virusnivåer.

Johan Carlson, Folkmyndighetens generaldirektör lyfter den svenska strategin i sitt tal inför UNAIDS i Genéve. Där poängterar han även att okunskap och fördomar är ett hinder för ett effektivt hivpreventivt arbete, och att män som har sex med män, personer som injicerar droger och personer som lever med hiv – måste upphöra.

– Studier i Sverige visar att personer som lever med hiv skattar sin livskvalitet som god, men det finns fortfarande mycket att förbättra. Det handlar inte bara om behandling och prevention, det handlar också om samhällets förmåga till acceptans och integration, säger Johan Carlson.

I sitt tal avslutar han med och säga att Sverige kommer delta i det internationella arbetet kring hiv. Han nämnde avslutningsvis FN:s nya globala hållbarhetsmål, samlade i Agenda 2030.

– Agenda 2030 är en unik möjlighet till gedigna och samlade insatser mot hiv och aids, säger Johan Carlson i talet.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 13 oktober 2016