Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 januari 2017

07:46 på fredagsmorgonen den 20 januari nådde Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. 2004 blev Sveriges befolkning 9 miljoner och det tog 13 år innan vi blev tio.

Under det senaste decenniet har befolkningstakten ökat och blivit större år för år och 2016 var året med den största ökningen hittills sedan man påbörjade befolkningsmätningarna i mitten på 1700-talet.

Sverige ligger nu tvåa i EU över vilka länder som ökar mest i folkmängd. Folkhälsominister Gabriel Wikström vill du upplysa om den framtida satsning som regeringen vill investera i, i och med denna ökning.

− Trygg och säker förlossningsvård i hela landet är avgörande för kvinnors hälsa och för våra små invånare. Därför gör den här regeringen stora satsningar på både förlossningsvården och kvinnors hälsa, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Öka kunskaperna kring mödradödlighet

Sverige har på många sätt en bra förlossningsvård med en av världens lägsta barn– och mödradödlighet. Men i en studie från 2014 belyser doktorand Annika Esscher vid Uppsala universitet att traumatiska mödradödsfall bland annat kan minska om fler studier tar fram kunskap som ökar medvetenheten om de risker som finns.

– Kvinnor som flytt från låginkomstländer kan bära med sig hälsotillstånd som vi är ovana med, de kan ha erfarenheter från sjukvård som påverkar deras sätt att söka vård i Sverige eller lida av psykiska trauman. Ska Sverige kunna erbjuda bästa möjliga vård för alla måste vi förstå och visa intresse för varje patients bakgrund, och det är också den viktigaste kunskapen jag tar med från min forskning när jag återvänder till kvinnokliniken, säger hon i ett pressmeddelande.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 20 januari 2017