Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 oktober 2016

Dysfunktionell andning (DA) beskriver människor som har sin andningsmönster placerat högt upp i bröstkorgen. Personer som lider av DA har oftast kroniska eller återkommande andningsbesvär som inte kräver samma medicinska behandling som astmadrabbade.

Det är därför viktigt att läkare har med sig den informationen i sitt vardagliga arbete så att patienter får rätt analys och en mer riktad behandling. Information och andningsträning kan istället vara till nytta för dessa patienter.

– Man är ännu inte överens i forskarvärlden om en definition, diagnoskriterier eller behandling av DA. Detta är ett viktigt område att studera då tillståndet verkar vara vanligt förekommande och det ännu inte finns så mycket kunskap och forskning, säger Carina Hagman.

Tidigare studier har uppskattat att cirka en tiondel av den vuxna populationen har DA och det är vanligare hos personer med astma samt hos kvinnor.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 15 september 2016, senast uppdaterad 3 oktober 2016