En av sex kvinnor har andra symtom än en knöl.

Det vanligaste symptomet vid bröstcancer är en knöl i bröstet som kvinnan känner av själv. Men enligt en ny studie visar en av sex kvinnor upp helt andra symptom när de kommer till en läkare.

Några av dessa symptom är:

  • Smärta i bröst eller armhåla
  • Hudförändringar
  • Förändringar i bröstvårtan
  • Sårbildning
  • Förändringar i storlek eller form på bröstet
  • Infekterat eller inflammerat bröst
  • Svullen arm eller armhåla

Vänta inte med att gå till läkaren

Exempel på symptom vid bröstcancer.

Exempel på symptom vid bröstcancer.

Studien undersökte omkring 2300 kvinnor som diagnosticerats med bröstcancer i England mellan 2009-2010. De drar slutsatsen att kvinnor med bröstcancer generellt söker hjälp fort om de upptäckt en knöl i bröstet men för kvinnor med ”icke-knöl symptom” som de i listan ovan var det vanligare att kvinnor väntade så länge som tre månader eller mer innan de sökte vård.

Forskare bakom studien påpekar att kampanjer för att öka medvetenheten kring bröstcancer bör utbilda allmänheten om alla möjliga symptom vid bröstcancer så att patienter får en diagnos tidigt och kan börja behandlas.