Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 1 december 2016

Andfåddhet kan vara tecken på annalkande hjärtsvikt eller dold KOL.

Forskning vid Sahlgrenska akademin uppmärksammar andfåddhet som ett förbisett symtom inom sjukvården.

Få patienter söker vård på grund av andfåddhet för att de tror att det är en naturlig del av åldrande. Men även personer över 65 och 70 år ska inte tro att andfåddhet är helt naturligt.

Över 1000 patienter har deltagit i studier vid Sahlgrenska akademin på grund av kronisk andfåddhet, alltså besvär av andfåddhet i minst sex veckor.

Allvarlig varningssignal

Ibland är det en bakomliggande sjukdom som orsakar andningsbesvär men enligt forskare i Göteborg kan det också vara ett tecken på att hjärtsvikt står för dörren. Då lungor och hjärta är de organ som spelar störts roll för andning kan andfåddhet dessutom tyda på dold KOL.

Forskare bakom studien menar att andfåddhet ska betraktas som en lika allvarlig varningssignal som högt blodtryck. De hoppas att primärvården ska bli bättre på att identifiera dessa patienter så att de kan få snabbare behandling och därmed bättre prognos.

Är det andfåddhet eller bara dålig kondition?

För en person i 65 till 70 års ålder är det viktigt att vara observant och känna av sig själv. Fundera över hur du kände dig för ett år sedan när du ansträngde dig så att du blev andfådd. Har du blivit betydligt sämre på ett år är det inte bara dålig kondition och du kan söka vård.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 1 december 2016