Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 26 april 2017

Av alla de barn som ingick i studien hade 1,1 procent förlorat ett syskon.

Forskare från Århus Universitethospital (AUH) var några av de som analyserade uppgifter från en databas med information om fler än fem miljoner danska och svenska barn.

Av dessa fem miljoner hade cirka 56 000 förlorat ett syskon i barndomen (från sex månaders åder till 18 år), men själva överlevt det första halvåret efter dödsfallet. Medelsnittsåldern var sju år.

Under uppföljningsperioden, 37 år, dig 534 personer i den grupp som hade förlorat ett syskon under barndomen.

Forskare från JAMA Pediatrics, bekräftar därmed att risken att dö i förtid, oavsett orsak, om en förlorat ett syskon, är cirka 70 procent högre, jämfört med om en inte gjort det. Det första året efter dödsfallet var risken som allra högst och syskon av samma kön eller en liten åldersskillnad ökade också risken.

– Sjukvården bör vara medveten om barns sårbarhet efter att ha upplevt att ett syskon dött, framför allt om de är av samma kön eller om åldersskillnaden är lite, skriver artikelförfattarna i en kommentar.

Risken att förlora ett syskon under barndomen i USA är högre, där ligger siffran på åtta procent.

Det finns hjälp att få

Barn skapar ibland egna ritualer för att bearbeta sin sorg. Det kan vara att tillsammans med en vuxen tända ett ljus vid den dödes fotografi, att ha några av den dödas saker nära sig eller att sova i den dödas säng.

Dessa ritualer kan för de vuxna eller resterande syskon kanske verka komiska, hemska eller rent av störande. Men det kan vara viktiga för barnet och bör mötas med respekt.

Är du förälder och orolig för hur ditt barn reagerar, kan du vända dig till din vårdcentral och för barn upp till sex år till BVC.

Är du ung och vill få hjälp att att hantera känslorna, sök hjälp på din ungdomsmottagning eller kontakta elevhälsan/skolhälsovården vid din skola

Specialistvård för barn och unga ges inom barn– och ungdomspsykiatrin, (BUP).

Det finns även möjlighet att vända sig till Rädda barnen och BRIS för stöd. Både för vuxen och barn.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 26 april 2017