Moa Borg Renlund, ordförande Svenska Celiakiungdomsförbundet SCUF
Senast uppdaterad 19 februari 2020

Moa Borg Renlund, ordförande Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF

Märkningen ”Kan innehålla spår av gluten” på innehållsförteckningar låter producenter avskriva sig skyldigheter för regelverk och kontroller. Istället är det vi konsumenter som får riskera vår hälsa.

Denna märkning finns på en stor mängd livsmedel idag och vi är många som ställer oss frågan vad den egentligen innebär. Betyder det att livsmedlet är glutenfritt? Hur stor mängd gluten är egentligen spår av? Kan jag med celiaki (glutenintolerans) äta det här? Vi har många frågor men vi får inga svar.

Detta på grund av att det inte finns några riktlinjer. Livsmedelsverket själva uppger att det är helt frivilligt för företag och producenter att använda märkningen ”Kan innehålla spår av gluten”. De säger att märkningen är ett varningstecken då bristen på regelverk gör att livsmedel tekniskt sätt kan innehålla hur mycket gluten som helst. Det finns alltså inga riktlinjer för vilken mängd gluten produkten får innehålla. Inga riktlinjer för vilka producenter som får använda märkningen. Inga riktlinjer alls för kontroller eller regler gällande glutenhalten. Så hur ska vi konsumenter då veta vad vi kan äta utan att bli sjuka?

Det har gått så långt att Livsmedelsverket själva uppmanar oss med celiaki att inte konsumera livsmedel som märks med ”kan innehålla spår av gluten”. Bristen på regelverk resulterar i att märkningen idag används till producenternas fördel istället för vår. Det ursprungliga syftet med märkningen var förmodligen inte att ge företag möjligheten att avskriva sig skyldigheten till rutiner och kontroller av innehållet. Men det är så märkningen används idag och det vill vi ändra på.

Medlemmarna i Svenska Celiakiungdomförbundet SCUF har sagt sitt. Vi kräver att livsmedelsverket tar mer ansvar i form av regelverk. Vi kräver att producenterna inte längre ska kunna avskriva sig ansvar och skyldigheter. Det ska vara tydligt vilka krav som ställs i form av tester av glutenhalten samt vilken gräns testerna inte får överskrida. Vi ska inte behöva ha en vardag fylld av oro och riskera vår hälsa. Ansvaret ska inte vara vårt.

Moa Borg Renlund
ordförande Svenska Celiakiungdomsförbundet SCUF
Publicerad 12 december 2019, senast uppdaterad 19 februari 2020