Taggat: Alkoholmissbruk

Alkoholrelaterade dödsfall ökar bland äldre kvinnor

Allt fler över 65 års ålder dör av orsaker som kan kopplas till alkohol. Främst har andelen kvinnor ökat: ”Det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen”, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Läkemedel testas mot alkoholberoende

I dagsläget finns det läkemedel mot alkoholberoende men som inte fungerar för alla. Forskare från Göteborgs universitet vill därför se om ett läkemedel mot typ-2 diabetes kan sänka alkoholintaget.

Ny granskning motbevisar råd om alkoholintag

I en ny studie som tar upp hälsorisker vid hög konsumtion av alkohol väljer forskare att ifrågasätta tidigare studier som hävdar att måttliga mängder alkohol ska vara bra för alla. Någonting som, enligt dem, inte stämmer.

Kvinnor hinner ikapp män i alkoholkonsumtion

En ny internationell granskning visar att män och kvinnor nu har lika stor risk för alkoholrelaterade skador jämfört med början av 1900-talet.

Befintliga läkemedel funkar mot alkoholproblem

Idag finns två läkemedel som redan används mot depression och rökavvänjning. Preparat som även går att använda mot sjukdomen alkoholberoende.

Sverige topp tre i världshälsoindex

Enligt FNs mål för att främja hälsa är Sverige tredje bäst i världen.

Alkohol: Lättare att avstå än att kontrollera

Forskare från Göteborgs universitet har sett att personer som söker behandling för sitt beroende och som har som mål att helt sluta dricka, klarar sig mycket bättre än de som istället vill lära sig att dricka måttligt.

Nytt hopp för behandling av alkoholism

En ny upptäckt har gett forskare ny framtidstro om att kunna hjälpa människor med alkoholproblem. I deras nya studie handlar det om bristen av ett visst enzym som styr impulskontrollen.

Höga lån får studenter att stressa ihjäl

Studenter som upplever ekonomiska svårigheter under deras studietid har större chans att drabbas av depression och alkoholberoende, enligt ny forskning.

Därför dricker du tills du stupar

Ny studie från USA ger förklaring till varför det är så svårt att säga nej till ett till glas.