Taggat: Alkoholproblem

Läkemedel testas mot alkoholberoende

I dagsläget finns det läkemedel mot alkoholberoende men som inte fungerar för alla. Forskare från Göteborgs universitet vill därför se om ett läkemedel mot typ-2 diabetes kan sänka alkoholintaget.

Alkohol en riskfaktor för prostatacancer

Ju mer du dricker desto högre är risken för prostatacancer visar en ny studie.

Kvinnor hinner ikapp män i alkoholkonsumtion

En ny internationell granskning visar att män och kvinnor nu har lika stor risk för alkoholrelaterade skador jämfört med början av 1900-talet.

Befintliga läkemedel funkar mot alkoholproblem

Idag finns två läkemedel som redan används mot depression och rökavvänjning. Preparat som även går att använda mot sjukdomen alkoholberoende.

4 personlighetsdrag som ökar risken för beroende

En professor i psykologi från Kanada har tagit fram ett personlighetstest som kan identifiera 90% av barn som riskerar att börja använda droger i tidig ålder. Nu används testet i en spännande antidrogkampanj i Europa, Australien och Kanada.

Alkohol: Lättare att avstå än att kontrollera

Forskare från Göteborgs universitet har sett att personer som söker behandling för sitt beroende och som har som mål att helt sluta dricka, klarar sig mycket bättre än de som istället vill lära sig att dricka måttligt.

Nytt hopp för behandling av alkoholism

En ny upptäckt har gett forskare ny framtidstro om att kunna hjälpa människor med alkoholproblem. I deras nya studie handlar det om bristen av ett visst enzym som styr impulskontrollen.

Höga lån får studenter att stressa ihjäl

Studenter som upplever ekonomiska svårigheter under deras studietid har större chans att drabbas av depression och alkoholberoende, enligt ny forskning.