Taggat: Antibiotika

Antibiotika under graviditet kopplas till missfall

En ny, stor studie från Kanada tyder på att användande av vissa antibiotika under graviditeten kan så mycket som fyrdubbla risken för missfall. Men det finns också säkra läkemedel för gravida som drabbats av en infektion, ta del av hela listan.

Antibiotika kan öka risken för tarmcancer avsevärt

Det här är den första studien någonsin som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av tumör i tjock– och ändtarmen.

Föroreningar i storstäder ökar hotet av antibiotikaresistens

Bakterier som orsakar luftvägsinfektioner är direkt påverkade av luftföroreningar visar ny studie. Storstäder med extrema nivåer av föroreningar blir därmed ett allvarligt hot mot människors hälsa.

Efterlyst: De tre farligaste bakterierna i världen

Världshälsoorganisationen flaggar för akut behov av antibiotika mot världens farligaste bakterier.

Fruktad resistent bakterie hittas i kött

För första gången någonsin har EU upptäckt tarmbakterier som är resistenta mot den viktiga antibiotikatypen karbapenemer i mat och kött.

En av fem barn har resistenta bakterier i magen

Enligt en ny avhandling från Uppsala universitet har förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier bland föreskolabarn ökat nästan sjufaldigt på bara några år. En överraskande och oroväckande utveckling enligt forskare bakom studien.

Försäljning av antibiotika till barn ökar

Försäljning av antibiotika i stort fortsatte att minska förra året enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Ett undantag är däremot barn där försäljningen av antibiotika speciellt för luftvägsinfektioner ser ut att öka.

Genombrott: Nytt antibiotika mot gonorré påväg

De senaste åren har mycket resistenta stammar av gonorrébakterier utvecklats som hotar de antibiotika vi idag använder för behandling. Men nu gör forskare i England ett genombrott som kan leda till ett helt nytt läkemedel.

Så kan du bidra till att stoppa antibiotikaresistens

Just nu sprider sig bakterier som är resistenta mot flera sorters antibiotika snabbt över hela världen. Det innebär att bakterieinfektioner vi tidigare kunnat bota utan svårigheter, som lunginflammation, plötsligt blir dödliga. Professor Otto Cars förklarar vad vi alla kan göra, på stor och liten skala för att minska spridning av antibiotikaresistens.

Upptäckt ersätter penicillin mot akne

Ett nytt framtaget material vid namn Upsalite@ hindrar tillväxten av en bakterie som orsakar både akne och vårdrelaterade infektioner. Det visar en ny studie av en forskargrupp vid Uppsala Universitet.

Falskt: Tranbärsjuice behandlar urinvägsinfektion

Den senaste studien på urinvägsinfektion menar att det är hög tid att ställa bort tranbärsjuicen. ”Inte värt att lägga pengar på” säger forskare bakom studien.

Urinvägsinfektion behandlas utan antibiotika i möss

Forskare vid Lunds Universitet förklarar mekanismen bakom den vanliga urinvägsinfektionen blåskatarr och öppnar upp för en ny form av behandling.

Nytt hopp i kampen mot antibiotikaresistens

Australiensiska forskare har upptäckt att tasmansk djävulsmjölk innehåller en arsenal av antimikrobiella föreningar som kan döda några av de mest dödliga bakterie– och svampinfektioner.

Gonorrés sista behandlingskur slutar fungera

Experter har länge varit oroliga för att tiden är på väg att rinna ut för det sista botemedlet mot gonorré. Nu har det visat sig att antibiotikaresistensen är kraftfullare än de beräknat och att de har mindre tid än de tidigare trott.

Snabbmatskedjor granskas utifrån antibiotikapolicys

En omfattande studie ”Chain Reaction ll” rapporterar hur de 25 största snabbmatskedjorna i USA sköter sig gentemot antibiotikans policys. Medförfattarna i studien är sex ideella aktivistorganisationer, däribland Consumers union.

Video visar hur bakterier blir resistenta mot antibiotika

Forskare från Harvard University har filmat hur en bakterie växer i en gigantisk petriskål spetsad med antibiotika. Detta för att visa hur enkelt det är för bakterier att bli antibiotikaresistenta.

Vanlig sjukdom behöver ingen antibiotika

Svensk forskning satsar på att hitta sjukdomar som nödvändigtvis inte behöver en antibiotikabehandling. Detta för att minska den antibiotikaresistens som sprider oro världen över. En av sjukdomarna som nu upptäckts är en mycket vanlig sjukdom.

Gonorré blir svårare att behandla enligt WHO

Världshälsoorganisationen, WHO har kommit med nya riktlinjer för hur gonorré ska behandlas då fler och fler antibiotika blivit värdelösa.

Var tionde patient bär på resistenta bakterier

Den hittills största europeiska studien inom området resistenta bakteriers förekomst, visar att var tionde patient tar med sig resistenta tarmbakterier till akutsjukvården. För forskarna var spridningen större än förväntat.

Antibiotika ökar faran för diabetes

Under de senaste 30 åren har antalet barn med diabetes typ 1 fördubblats i Sverige. En av anledningarna kan vara att doser av antibiotika som ges till barn rubbar deras tarmflora.