Taggat: Antidepressiva

Antidepressiva vid graviditet – inte så farligt

En stor studie visar att SSRI-läkemedel under tidig graviditet inte ökar risken för autism eller adhd hos barnet.

Stor studie på gener bakom social fobi träffar rätt

Det uppskattas att en av tio personer någon gång under sin livstid kommer drabbas av social fobi. En ny studie visar vilken gen i människans arvsmassa som kan ligga bakom ångestsyndromet.

Bedövningsmedel ska hjälpa mot svår depression

Behandling med narkosmedlet Ketamin kan bli en ny metod för de patienter som är svårt deprimerade och som inte svarar på sedvanliga kurer.

Stöd till föräldrar med depression kan hjälpa barnen

För att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar som lider av svår depression krävs förebyggande insatser, enligt en ny översikt från Folkhälsomyndigheten. Det kan också minska risken att barnen själva utvecklar depressiva symptom.

Fetmaoperation bidrar till depression

Enligt en ny svensk studie från Karolinska institutet löper de som tidigare har diagnosticerats med depression en väsentligt högre risk att drabbas av allvarlig depression efter sin fetmaoperation.

Läkemedlet som får äldre att ramla och skada sig

En ny studie från Socialstyrelser visar att ett visst läkemedel är förknippat med en ökad risk för biverkningar med allvarliga konsekvenser, bland annat fallskador.

Kan jag fortsätta med antidepressiva när jag är gravid?

Antidepressiva förstärker effekten av KBT

En kombination av antidepressiva läkemedel och KBT vid ångestbehandling är vanligt inom vården, men få studier har utvärderat om detta faktiskt fungerar. Uppsala universitet har därför studerat kopplingen närmre och fått ett svar.

Antidepressiva – effektivare än forskare tidigare trott

Halten av SSRI i antidepressiva läkemedel är högre än vad som tidigare påståtts. Nu vill forskare på Sahlgrenska akademin slå ett slag för relevansen av att ge ut rätt dos antidepressiva läkemedel.