Taggat: Folkhälsomyndigheten

Ehec-utbrott spåras till svensk nötfärs

Sedan hösten 2016 har flera personer smittats av tarmbakterien Ehec i Sverige, varav några även drabbats av allvarlig följdsjukdom. Nu bekräftar Livsmedelsverket att utbrottet härstammar från nötfärs som säljs både färskt och fryst.

Campylobacter-utbrottet fortsätter

Dagens Hälsa rapporterade i december förra året om ovanligt många fall av campylobacter-smitta i Sverige. Nu varnar Folkhälsomyndigheten att utbrottet inte verkar ha lagt sig trots åtgärder inom svensk kycklingproduktion.

Skydd mot mässling väsentligt inför resan

Just nu pågår ett antal utbrott av mässling i Europa samt i andra delar av världen. Folkhälsomyndigheten vill därför att fler ser över sitt behov av kompletterande vaccinationer inför utlandsresan.

EU investerar 600 miljoner i bättre folkhälsa

Folkhälsomyndigheten meddelar att det nu finns möjlighet att ansöka om pengar inom ramen för EU:s hälsoprogram där cirka en halv miljard svenska kronor ska fördelas.

Ehec-infektion fortsätter att oroa myndigheter

Ytterligare sex personer har i februari månad insjuknat av samma ehec-variant som orsakade utbrottet under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur dessa personer har blivit smittade.

Fall av hepatit A ökar – främst bland män

Flera olika utbrott av hepatit A kopplat till sexuell smitta pågår just nu i Europa, det rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Rotavirusvaccin kan införas i barnvaccinprogrammet

Nu ska regeringen besluta om rotavirusvaccin bör ingå i det allmänna barnvaccinprogrammet.

Försäljning av antibiotika till barn ökar

Försäljning av antibiotika i stort fortsatte att minska förra året enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Ett undantag är däremot barn där försäljningen av antibiotika speciellt för luftvägsinfektioner ser ut att öka.

Nu når RS-viruset sin toppnivå

Vabruari är här! Enligt Folkhälsomyndigheten har virus-smittan nått en hög nivå och säsongen är inte över än.

Även vuxna bör vaccineras mot mässling och röda hund

För att nå Världshälsoorganisationens mål om att utrota sjukdomarna röda hund och mässling rekommenderas nu både vuxna och barn att vaccinera sig. Ann Lindstrand vid Folkhälsomyndigheten ser det som en viktig påminnelse för vuxna om hur viktig vaccinationen är, speciellt vid utlandsresa.

Fem ämnen klassas som narkotika

Från och med slutet av januari klassas fem nya ämnen som narkotika enligt beslut av regeringen.

Svenska barn kan få vaccin mot maginfluensa

Alla barn i Sverige kan komma att få ett vaccin mot Rotaviruset som orsakar magsjuka hos mindre barn. Enligt Folkhälsomyndigheten skulle det löna sig för samhället.

Rekordår för campylobacter – så undviker du smitta

Enligt Folkhälsomyndigheten har rekordmånga i Sverige drabbats av maginfektion på grund av campylobacter. För att undvika att bli smittad bör du se över dina köksvanor.

Intensiv säsong för RS-virus är igång

Folkhälsomyndigheten varnar: säsongen börjar tidigt i år och kommer bli speciellt intensiv.

Så kan hälsoläget i Sverige följas i realtid

Folkhälsomyndigheten kan numera följa hur vi mår i Sverige genom att analysera samtal som kommer in till 1177 Vårdguiden. På så sätt kan de upplysa kommuner och landsting om pågående utbrott.

Sverige blir först med att nå UNAIDS mål

Idag, 13 oktober, skriver Folkhälsomyndigheten att Sverige är det första landet i världen att nå FN-organets uppsatta mål för hivarbetet.

Obehaglig infektion ökar i Sverige

I år har ovanligt många personer i Sverige insjuknat av en infektion som oftast bryter ut på sommaren. Färsk kyckling är en känd källa till smittan.

8 nya ämnen klassas som droger

Från och med idag, 16 augusti, blir åtta ämnen narkotikaklassade. Efter detta beslut av regeringen har Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika uppdaterats.