Taggat: Förlossning

Varför föder jag för tidigt?

En läsare undrar varför hennes två förlossningar har börjat tidigt. Barnmorska Åsa Holstein-Litzén förklarar vad som kan orsaka för tidig födsel och hur man förebygger det.

Färre kvinnor spricker vid hemförlossning

Betydligt färre kvinnor spricker eller klipps i underlivet vid förlossning hemma jämfört med på sjukhus, det visar forskning från Sahlgrenska akademin.

En halv miljard till förlossningsvården

500 miljoner kronor kommer att tillföras den befintliga budgetsatsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Förlossningstrend i Sverige: Övervikt och kejsarsnitt

Den senaste förlossningsstatistiken från Socialstyrelsen visar att övervikt och fetma bland gravida kvinnor ökar i Sverige. Det gör även andelen förlossningar som utförs med kejsarsnitt men statistiken skiljer sig stort över landet. Se vilken stad som toppar alla listor.

Förlossningsdepression även vanligt hos pappor

I en artikel som nyligen publicerats i tidskriften JAMA meddelar forskare att drygt fyra procent av alla nya fäder upplever symtom på depression efter deras barn fötts. Men hur och varför uppkommer dessa symtom?

Sverige växer – regeringen prioriterar förlossningsvård

Idag uppmättes Sveriges befolkning enligt Statistiska centralbyrån (SCB) för första gången till över 10 miljoner invånare. Regeringen vill nu se en förbättring inom förlossningsvården.

Så länge ska du vänta innan du klipper navelsträngen

Två minuter gör skillnad. Världshälsoorganisationens rekommendationer att klippa navelsträngen efter 60 sekunder kan vara förhastat visar svenska forskare.

Bästa tajmingen för igångsättning av förlossning

I vilken vecka är det bäst att sätta igång en förlossning när havande kvinnor gått över tiden? Akademiska sjukhuset är med i den första nationella studien där olika tidpunkter jämförs.

Mjölksyretest ger tryggare förlossning

Dagens Hälsa har tidigare rapporterat om ett nytt mjölksyretest som infördes på Södersjukhuset i år. Nu visar en utvärderande studie att metoden kan ge bättre individanpassad behandling vid avstannad förlossning.

Hur kan jag få igång en sen graviditet?

Ny metod ger läkemedel direkt till moderkakan

En ny metod ska kunna leverera läkemedel direkt till moderkakan utan att skada fostret. Det kan bli till en stor hjälp för gravida och minska risken för tidig födsel och havandeskapsförgiftning.

När är det säkert att börja ha sex igen efter förlossningen?

Vår barnmorska Åsa Holstein-Litzén svarar på dina frågor.

Kan förlossningen starta för tidigt om man har sex under graviditeten?

Vår expert Åsa Holstein-Litzén svarar på dina frågor.