Taggat: Gravid

Begränsad information om coronavirus och graviditeter

Kunskapen om hur nya coronaviruset påverkar graviditeten är i nuläget mycket begränsad. Avsaknaden av konkreta rekommendationer för gravida oroar många föräldrar.

Varför föder jag för tidigt?

En läsare undrar varför hennes två förlossningar har börjat tidigt. Barnmorska Åsa Holstein-Litzén förklarar vad som kan orsaka för tidig födsel och hur man förebygger det.

Bevisat: Aspirin förebygger havandeskapsförgiftning

Enligt forskare bakom studien är resultaten slutgiltigt bevis för att en låg dos av det vanliga läkemedlet aspirin förebygger havandeskapsförgiftning, en livshotande sjukdom för både mamma och bebis.

Osäker koppling mellan influensa under graviditeten och autism

Forskare visar motstridiga resultat om huruvida influensa under graviditeten ökar risk för autism hos barnet. Troligen ”en av många riskfaktorer” sammanfattar forskare bakom den senaste studien.

Tonårsaborterna minskar i Sverige

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten ökar i Sverige, medan antalet tonårsaborter fortsätter att minska. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

100 år gammal metod – alternativ till IVF

En medicinsk teknik som användes för första gången 1917 kan ge infertila par en möjlighet att skaffa barn utan att genomgå dyr IVF-behandling visar ny studie.

Nytt hopp om läkemedel mot malaria för gravida

Svenska forskare tror det kan bli möjligt att utveckla läkemedel mot malaria specifikt för gravida kvinnor som skyddar det ofödda barnet.

HPV-vaccin även säkert för gravida

Kvinnor som får HPV-vaccin under graviditeten behöver inte oroa sig att fostret ska ta skada visar en ny studie från Danmark.

Studie: Äldre mammor är bättre mammor

Barn till äldre mödrar har färre svårigheter med sina sociala och känslomässiga beteenden, berättar forskarna bakom studien.

Förlossningstrend i Sverige: Övervikt och kejsarsnitt

Den senaste förlossningsstatistiken från Socialstyrelsen visar att övervikt och fetma bland gravida kvinnor ökar i Sverige. Det gör även andelen förlossningar som utförs med kejsarsnitt men statistiken skiljer sig stort över landet. Se vilken stad som toppar alla listor.

Svenska forskare nära bot mot dödlig graviditetssjukdom

Forskare i Lund är på väg mot kliniska studier på ett läkemedel som kan bota havandeskapsförgiftning. En sjukdom som skördar tusentals liv varje år.

Ny utredning av fosterskadande epilepsimedicin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten överväger att strama åt begränsningar av epilepsiläkemedel som kan ge missbildningar hos foster efter att flera länder varnat att många gravida kvinnor använder läkemedlet.

Herpes under graviditeten ökar risken för autism

Enligt en ny studie som publicerats i den anrika tidskriften mSphere, har kvinnor med genital herpes, könsherpes, dubbelt så stor risk att föda ett barn med autism.

Säkert för gravida att använda influensamedicin

Stor studie meddelar att behandling med läkemedel mot influensa under graviditet innebär ingen risk för skada hos barnet.

Låg vikt vid graviditet kopplas till schizofreni

Karolinska institutet (KI) har genomfört en registerstudie med över en halv miljon deltagare. Den visar bland annat att för liten viktuppgång under graviditeten ökar risken för schizofreni.

Förlossningsdepression även vanligt hos pappor

I en artikel som nyligen publicerats i tidskriften JAMA meddelar forskare att drygt fyra procent av alla nya fäder upplever symtom på depression efter deras barn fötts. Men hur och varför uppkommer dessa symtom?

Förhindra upprepade missfall med rätt timing

Missfall kan orsakas av alltför många åldrande celler eller ett fluktuerande immunförsvar. Genom att försöka tima sin graviditet så gott det går, tror nu forskare att det finns en möjlighet att minska riskerna för missfall.

Bästa tajmingen för igångsättning av förlossning

I vilken vecka är det bäst att sätta igång en förlossning när havande kvinnor gått över tiden? Akademiska sjukhuset är med i den första nationella studien där olika tidpunkter jämförs.

Efter graviditeten – mindre hjärna, mer kärlek

I en banbrytande studie visar forskare att gravida kvinnors hjärnor minskar i storlek efter en förlossning, men konsekvensen är inte vad du tror.

Så bra är D-vitamin för gravida

Forskare Paul Kalliokoski från Uppsala universitet har genom färsk rapport lyckats stärka underlagen som bevisar hur pass bra det är för gravida att äta D-vitamin, både i livsmedel och i tablettform.