Taggat: Hjärtinfarkt

Lång eller kort? Det kan avgöra din risk för blodpropp

En studie på över två miljoner svenska syskonpar tyder på att din längd påverkar din risk för blodpropp. Långa vener och tyngdkraft är möjliga förklaringar från forskare bakom studien.

Ny behandling för hjärtsvikt härmar effekten av träning

En möjlig ny behandling för hjärtsvikt härmar effekten av träning och triggar hjärtats muskler att växa visar ny djurstudie.

Kroppens viktigaste muskel älskar motion

Forskare påstår nu att motion ökar chansen att överleva en hjärtattack – avsevärt.

Viagra kan ha livsförlängande effekt

Vanliga läkemedel som hjälper män med impotensbesvär kan ha en livsförlängande effekt på patienter som drabbats av hjärtinfarkt – även kvinnliga, enligt forskning från Karolinska Institutet (KI).

Migrän kan leda till propp i hjärnan

Italienska forskare har studerat sambandet mellan en ovanlig form av migrän och propp i hjärnan hos unga.

Antalet hjärtattacker ökar när det snöar

Enligt kanadensiska forskare finns det ett samband mellan hur mycket snö som faller samt hur många som drabbas av hjärtinfarkt, men endast bland män.

Unga rökares hjärtan tar störst skada

Enligt en ny observationsstudie i tidningen Heart är det mycket större sannolikhet att yngre rökare råkar ut för en vanlig typ av hjärtinfarkt jämfört med jämnåriga icke-rökare.

Din vilopuls speglar din nu– och framtida hälsa

Genom att mäta din vilopuls kan du identifiera potentiella hälsoproblem samt få reda på din nuvarande hjärthälsa. Det är lätt att göra och tar bara 30 sekunder.

Saltar du på maten? Det kan vara ärftligt

Visste du att det är genetiskt betingat om du gillar broccoli eller inte? Hur mycket du saltar på maten verkar också ärftligt.

1 av 5 svenskar har förhöjt blodtryck

1,8 miljoner människor lider av för högt blodtryck som procentuellt sett leder till den största dödsorsaken i Sverige, enligt nya siffror från Hjärt- och lungfonden.

Statiner motverkar hjärtinfarkt genom immunförsvaret

Statiner är ett vanligt läkemedel för att förhindra hjärtattack och det är trott att det främst fungerar genom att sänka kolesterolhalten i blodet. Men svenska forskare visar nu en annan, effektiv mekanism.

Är sex i äldre ålder bra för hälsan?

Att ha sex ofta – och njuta av det – leder till att äldre män löper större risk för hjärtinfarkt och andra hjärtproblem. Medan äldre kvinnor som har sex regelbundet, minskar deras risk för högt blodtryck.

Diabetespatienter med högt blodtryck felbehandlas

En studie från Sahlgrenska akademin motsäger Socialstyrelsens senaste rekommendationer för vård av diabetes patienter.

Överviktiga har inte lättare för hjärtproblem

Genom att jämföra tvillingpars olika mängd kroppsfett kan forskare på Umeå universitet se hur högre BMI kan påverka risken för hjärtinfarkt och tidig död. Enligt forskare Peter Nordström går studien kraftigt emot tidigare synsätt vad gäller riskerna med fetma.