Taggat: Mässling

Ny teknologi: Vaccin i ett plåster istället för spruta

Rädd för sprutor? Nu testas ett vanligt plåster som kan leverera vaccin med samma effekt som vaccinsprutor.

Sjukdomar du enkelt kan skydda ditt barn mot

Denna vecka är vaccinationsveckan i Europa. Konceptet är startat av Världshälsoorganisationen med mål att öka människors kunskap kring vaccinationer och hur effektivt de skyddar mot allvarliga sjukdomar.

Skydd mot mässling väsentligt inför resan

Just nu pågår ett antal utbrott av mässling i Europa samt i andra delar av världen. Folkhälsomyndigheten vill därför att fler ser över sitt behov av kompletterande vaccinationer inför utlandsresan.

Misstänkt utbrott av mässling i Stockholm

Flera personer i Stockholmsområdet har insjuknat i mässling de senaste månaderna. Nu pågår en utredning om utbrottets omfattning.

Även vuxna bör vaccineras mot mässling och röda hund

För att nå Världshälsoorganisationens mål om att utrota sjukdomarna röda hund och mässling rekommenderas nu både vuxna och barn att vaccinera sig. Ann Lindstrand vid Folkhälsomyndigheten ser det som en viktig påminnelse för vuxna om hur viktig vaccinationen är, speciellt vid utlandsresa.

Forskare varnar för dödlig följdsjukdom av mässling

En dödlig neurologisk sjukdom som följd av mässling är betydligt vanligare än forskare tidigare trott. Nu varnas amerikaner från att resa till Europa.

Mässling utrotad i Amerika

WHO har deklarerat Nord- och Sydamerika fritt från mässling.

Nu höjs åldersgränsen för barnvaccin

Folkhälsomyndigheten slår fast att alla barn upp till 18 år ska få rätt till vaccinering.

Trump är farligare än barnvaccin

Året är 2016, och en vaccinationsmotståndare kan väljas till ledare för en av världens mäktigaste nationer. Det kommande presidentvalet i USA blir en uppgörelse mellan vetenskap och villfarelser, som berör hela världen.