Taggat: Smitta

Underlivets bakterieflora kan öka smittorisken för hiv

Efter att ha studerat unga, friska kvinnor kunde forskare se en avvikande bakterieflora som kan påverka risken för att hiv-viruset får fäste.

Så kan hälsoläget i Sverige följas i realtid

Folkhälsomyndigheten kan numera följa hur vi mår i Sverige genom att analysera samtal som kommer in till 1177 Vårdguiden. På så sätt kan de upplysa kommuner och landsting om pågående utbrott.

Så kan kikhosta förebyggas hos de små

Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn och smittas oftast av familjemedlemmar som inte ens är medvetna om att de har kikhosta. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram nya rekommendationer för att stärka åtgärderna mot kikhosta.

Favoritbananen kan försvinna helt

Cavendish-bananen, som säljs mest i våra livsmedelsbutiker, är i fara. Den har nämligen blivit offret för två sorters svamp som har förstört odlingar över hela världen under de senaste århundradet.

Polio tillbaka i Nigeria efter år av harmoni

2014 utrotades polio i Nigeria. Trodde man. Nu rapporterar regeringen att två barn blivit smittade i norra Borno staten. Genom att be om hjälp från parter som är delaktiga i det globala initiativet att utrota polio vill regeringen svara omgående och därmed förhindra att fler barn blir förlamade av sjukdomen.

Allvarlig smitta på barnavdelning i Malmö

Barn på neonatalavdelning på Skånes universitetssjukhus har smittats av bakterien Serratia marcescens. Den är vanlig på sådana här typer av avdelning men kan orsaka något så allvarligt som blodförgiftning.

Rabiessmittade hundar ökar i Sverige

De flesta hundar som upptäcks i tullen måste avlivas för att de utgör en smittorisk. Det är ofta de små och dyra hundarna – chihuahua och bulldogg – som smugglas illegalt och kan vara smittade av rabies.