Taggat: Socialstyrelsen

Här är de vårdyrken som ökar snabbast

Inom vården växer yrkesgrupperna olika fort och skillnaderna ökar. På fem år har läkarna blivit tio procent fler i förhållande till befolkningen, samtidigt som andra yrkesroller inom vården blivit färre.

Insatserna för barn med autism minskar

Mörka siffror från Socialstyrelsen visar att insatser för barn med funktionsnedsättningar som autism, minskar i Sverige: ”Det här handlar om barnens rätt till utveckling”, säger Karin Flyckt, funktionshindersamordnare på Socialstyrelsen till Dagens Hälsa.

Var tionde patient väntar sju timmar på akuten

På Sveriges akutmottagningar väntar varannan patient i mer än tre timmar på en läkarundersökning. Var tionde patient väntar mer än sju timmar. Socialstyrelsen har nu gjort en djupstudie i orsaker bakom de långa väntetiderna.

Nu startar ny studie om åldersbedömning

Karolinska institutet (KI) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) får i uppdrag av Socialstyrelsen att utföra en studie av magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning.

Brist på säker använding av läkemedel för barn

Sen 2011 har Läkemedelsverket arbetat mot en säkrare och mer jämlik användning av läkemedel. Idag skickade de in årets slutrapport till regeringen som beskriver vikten i att framställa mer anpassad medicin till barn.

Socialstyrelsen uppmärksammar fosterrörelser för att rädda liv

För att minska antalet dödfödda barn i Sverige släpper Socialstyrelsen nya rekommendationer om fosterrörelser under graviditeten.

Äldre svenskar känner sig alltmer ensamma

Var tionde senior upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla och femton procent besväras av ensamhet. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning till alla äldre med äldreomsorg.

Fler donerar sina hjärtan i Sverige

Förra året donerade 167 avlidna personer sina organ. Det är den högsta siffran någonsin och ökningen ser ut att fortsätta då 137 donatorer registrerats hittills i år. Men behovet är fortfarande stort.