Taggat: växthuseffekten

Ny klimatrapport målar upp skräckscenario

FNs klimatpanel har gett ut en rapport som beskriver konsekvenserna, inom bara några decennium, av en global temperaturökning. För att bromsa temperaturökningen, även inom ramen för Parisavtalet, krävs nu omfattande förändringar i samhället "utan motstycke".

15 000 forskare varnar mänskligheten om miljökatastrof

1992 publicerade världskända forskare en "varning till mänskligheten" med hänsyn till mänskligt beteende som förstör vår miljö. Nu kommer en "andra varning" undertecknad 15 000 forskare.

Nu är jordens naturresurser slut för i år

Den Ekologiska Skuldens Dag inträffar rekordtidigt i år, den 2a augusti. Dagen markerar den tid på året vi har förbrukat de naturresurser som jorden kan producera på ett år. Från och med idag fram till årsskiftet lever vi därför på naturtillgångar som vi, så att säga, lånar av kommande generationer.

Havsisen når ny lägsta nivå – ”väldigt allvarligt”

Havsisen på Norra ishavet har nu nått den lägsta nivån någonsin sedan mätningar började. Något som påverkar både människor och djur. Enligt WWF krävs kraftfullt agerande för att de förödande konsekvenserna inte skall bli vår vardag.

Personlighetstypen som inte tror på klimatförändring

I en avhandling från Uppsala universitet visar forskare i psykologi vilken personlighetstyp som tenderar att misstro det uppenbara problemet.

Jordens temperatur kan öka med 7 grader

Enligt en ny beräkning av amerikanska forskare kommer jordens genomsnittstemperatur öka med tre till sju grader. Dessutom visar en ny studie att USA kommer missa sitt mål om att minska växthusgasutsläpp innan 2025.

Små lätta moln kyler ner klimatet

Det har inte gjorts mycket forskning på de tunna moln som svävar på fem kilometers höjd. Men faktum är att de har en kylande effekt på klimatet, enligt forskare från Stockholms universitet och University of Miami.