Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 21 mars 2017

En av tre personer med diagnosen bipolär får hjälp av läkemedlet litium som behandlar både maniska och depressiva episoder. Men för resterande 70 procent av patienter kan det ta upp till ett år att märka att läkemedlet inte fungerar för dem.

Nu har ett forskarlag i Kalifornien utvecklat ett datorsystem som med 92 procent säkerhet kan förutspå vilka patienter som kan behandlas, utifrån endast fem av patientens celler.

Vad skiljer en bipolär patient från en annan?

Tidigare forskning från samma forskningsgrupp har undersökt den underliggande orsaken till bipolär sjukdom och visat att patienters nervceller är speciellt lättstimulerade och skickar elektriska signaler snabbare än friska personer.

Detta gäller för alla patienter men det som skiljer patienter som är lämpade för litiumbehandling är mönstret i de elektriska signalerna.

Med hjälp av ett datorsystem som tränats att analysera och känna igen mönster snabbt effektivt kan forskare nu förutspå med hög sannolikhet vem som kommer få hjälp av litium.

Fem celler räcker

För datoranalysen behövs enbart fem nervceller men dessa kan forskare få fram genom att programmera om patientens hudceller eller immunceller från ett blodprov.

Metoden kommer behöva utvärderas på fler patienter för att bekräfta resultaten men forskare bakom studien hoppas även tekniken kommer hjälpa att utveckla nya metoder för bipolär sjukdom i framtiden.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 21 mars 2017