Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 10 januari 2017
En tänd cigarett med en stopp-skylt framför.

Dystra siffror sveper över den färska studien från WHO som konstaterar att tobak – redan idag – dödar sex miljoner människor årligen. År 2030 räknar man med att denna siffra kommer att ha ökat två miljoner ytterligare. 

Studien visar också att rökning belastar den globala ekonomin. Idag ligger summan på hela 1000 miljarder per år.

Det går att förebygga

WHO anser att problemet ligger hos regeringar runt om i världen som gör för lite för att minska på rökandet, detta trots att de ser att kostnaderna skenar.

Orsaken tros vara att världens regeringar är oroliga för de ekonomiska effekterna som tobakskontroll kan ha, en rädsla som WHO anser är helt onödig. WHO uppmanar istället till handling för att dämpa både antalet dödsfall och kostnader.

WHO:s förslagna åtgärder:

  • Ökad tobaksskatt
  • Ökade tobakspriser
  • Mer och heltäckande rökförbud
  • Omfattande förbud mot tobaksreklam
  • Mer framträdande varningsbilder på tobaksprodukter

Angående höjd tobaksskatt vill WHO se att dessa intäkter går till att bekosta såväl massmediakampanjer mot rökning som bättre och starkare stöd för den som vill sluta röka.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 10 januari 2017