Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 22 maj 2017

Mängden aborter som rapporterades till Socialstyrelsen under 2016 låg på cirka 38 000. I snitt gjordes alltså 20,8 aborter per 1000 kvinnor 15–44 år, vilket är ungefär samma nivå som de senaste tio åren.

De siffror som visar att aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka, har pågått sedan början av 1990-talet.

– 2016 gjordes 53 procent av alla aborter före vecka 7, att jämföras med 51 procent 2015. Det är också en fördubbling jämfört med 2006, säger Maria Öman, utredare på Socialstyrelsen.

Statistiken för 2016 visar också att 94 procent av aborterna gjordes före vecka 12.

Därför gör fler abort tidigt

– Förklaringar till att fler aborter görs tidigt i graviditeten kan vara mer utvecklad ultraljudsteknik, som gör att man kan bekräfta graviditeter tidigare, och införandet av nya metoder för medicinsk abort, säger Karin Gottvall, sakkunnig inom området reproduktiv hälsa.

Under en längre period så har aborter varit vanligast i åldersgruppen 20 – 24 år. Men de senaste åren har antalet minskat i den åldersgruppen, medan de ökat bland kvinnor i åldern 25 – 29 år.

– Under 2016 gjordes knappt 30 aborter per 1000 kvinnor i båda de åldersgrupperna, säger Maria Öman.

Antalet tonårsaborter fortsätter att minska. 2016 rapporterades 13,4 aborter per 1000 kvinnors i åldersgruppen 15 – 19 år, vilket är nära en halvering jämfört med för tio år sedan.

– Minskningen kan bero på mer utvecklade preventivmedelsmetoder. Även subventionerade kostnader för preventivmedel kan ha bidragit, säger Karin Gottvall.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 22 maj 2017