Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 18 april 2017

Catharina Strid, psykolog, Lunds universitet. Foto: Lunds universitet, Pexels.

Om primärvården missar att behandla de problem som berör det psykiska välmående, kan följden bli ett ökat lidande för den enskilda individen och stigande samhällskostnader med risk för långa sjukskrivningar.

Catharina Strid har därför undersökt framgången hos tre olika behandlingsmetoder för personer med medelsvåra psykiska problem såsom depression, ångest och stress.

De 900 som ingick i studien delades in i tre grupper som fick olika sorters behandling; internetbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi), fysisk träning och en tredje grupp som fick sedvanlig behandling vilket för många innebär läkemedel.

– Det visade sig att internetbaserad KBT och fysisk träning ger bättre effekt på psykologisk funktion och sömn, och lika bra effekt på stress jämfört med sedvanlig behandling, säger Catharina Strid.

Idag är inte internetbaserad KBT en ordinarie behandlingsform inom primärvården, men inom SKL är man mån om att terapiformen ska börja användas mer.

– Fördelen jämfört med vanlig KBT är att den är mer kostnadseffektiv men också att den kan användas när det passar patienten själv.

Catarina Strids forskning ingår i en större studie som undersöker olika behandlingsalternativ för personer som lider av depression, ångest, oro och stress.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 18 april 2017