Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 30 januari 2017

I höstas beslutade WHO att uppdatera en statistisk klassifikation som används vid registrering av bland annat vårdkontakter och uppföljning av vård.

Just denna förändring har ett viktigt symbolvärde

En av förändringar var att ta bort klassificeringen av transsexualism från ett kapitel som avser bland annat psykiska sjukdomar. Istället införs möjligheten att vid behov registrera när det är en anledning till vårdkontakt, men inte som en sjukdom.

Socialstyrelsen väljer nu att ta efter denna förändring vilket rent praktiskt innebär att det införs andra kategorier i ett avsnitt som innehåller många olika faktorer som kan påverka hälsotillståndet.

– Det är en helt rimlig förändring, många indelningar och kategorier är föråldrade. För oss är beslutet okontroversiellt, vi brukar följa de ändringar WHO beslutar, men framför allt har just denna förändring ett viktigt symbolvärde, säger Kristina Bränd Persson, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser.

Arbetet beräknas vara klart under 2017.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 30 januari 2017