Ingrid Lund
Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 4 juli 2016
ivf-success

Kvinnans ålder var den viktigaste faktorn för att förutspå om en behandling skulle lyckas.

Efter två år visar statistiken att 57% av kvinnor som fått behandling hade fött ett barn. Efter fem år såg resultaten ännu bättre ut. Då hade tre av fyra kvinnor som påbörjat fertilitetsbehandling fått barn.

Störst framgång med IVF

Av de 57% av kvinnor som fått barn inom två år hade 46% behandlats med IVF (provrörsbefruktning) och 34% använt insemination. Efter fem år hade insemination inte lyckats mycket bättre medan IVF fortsatte vara en framgångsrik metod. Det beror enligt forskarna bakom studien på att insemination är en billigare och enklare behandling som kvinnor ofta väljer att pröva först. Om det inte lyckas inom två år väljer de att gå vidare med IVF.

Ålder – en avgörande faktor

Kvinnans ålder var den viktigaste faktorn för att förutspå om en behandling skulle lyckas. Efter fem år fick 80% av kvinnor under 35 års ålder barn med behandling. För kvinnor mellan 35-40 var siffran fortsatt hög, 61%, men för kvinnor över 40 sjönk det till en fjärdedel.

Barn på naturlig väg

Det är inte ovanligt att kvinnor blir gravida på naturlig väg trots fertilitetsproblem. Totalt 16% av kvinnorna i studien blev gravida mellan eller efter avslutad behandling. De hade främst prövat insemination.

Nästan 20 000 kvinnor som fick fertilitetsbehandling I Danmark mellan år 2007 och 2010 deltog i studien.

Ingrid Lund
Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 4 juli 2016